บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) จำกัด

 

บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) จำกัด

              บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ธุรกิจคือให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าพร้อมบริการขนส่งติดตั้งรื้อถอนและบริการอื่นๆ โดยมีโอกาสให้บริการลูกค้ามาหลายโครงการ เช่น ตึกอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือแม้กระทั่งตึกสูงตามหัวเมืองใหญ่ในเมืองไทย หลักในการทำงานด้านนี้ทางบริษัทฯ ยึดมั่นในความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการใช้งานเป็นอย่างแรกในการให้บริการลูกค้า โดยผู้บริหารฝ่ายช่าง คือ นายสมพงษ์ ช่างแสง ผู้คว่ำวอดเรื่องงานกระเช้าไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปีแล้ว และได้ผ่านการแก้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการมาตลอด และทางบริษัทฯ ก็มีทีมวิศวกรเป็นที่ปรึกษาและให้ความรับรองมาตรฐาน ตามหลักการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นแต่ละโครงการ บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทุกๆ ท่านตลอดไป

 


สนใจสินค้าติดต่อได้ที่
20/3 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร : +662 346 1203-4, +668 9893 4198
แฟ็กซ์ : +662 346 บริการกระเช้าไฟฟ้า 1204
อีเมล์ : psg_gondola@hotmail.com
เว็บไซต์ : phongsuwangondola.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.gondolaphongsuwan.com

บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) จำกัด

 

บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) จำกัด

              บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ธุรกิจคือให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าพร้อมบริการขนส่งติดตั้งรื้อถอนและบริการอื่นๆ โดยมีโอกาสให้บริการลูกค้ามาหลายโครงการ เช่น ตึกอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือแม้กระทั่งตึกสูงตามหัวเมืองใหญ่ในเมืองไทย หลักในการทำงานด้านนี้ทางบริษัทฯ ยึดมั่นในความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการใช้งานเป็นอย่างแรกในการให้บริการลูกค้า โดยผู้บริหารฝ่ายช่าง คือ นายสมพงษ์ ช่างแสง ผู้คว่ำวอดเรื่องงานกระเช้าไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปีแล้ว และได้ผ่านการแก้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการมาตลอด และทางบริษัทฯ ก็มีทีมวิศวกรเป็นที่ปรึกษาและให้ความรับรองมาตรฐาน ตามหลักการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นแต่ละโครงการ บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทุกๆ ท่านตลอดไป

 


สนใจสินค้าติดต่อได้ที่
20/3 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร : +662 346 1203-4, +668 9893 4198
แฟ็กซ์ ให้เช่าทาวเวอร์เครน : +662 346 1204
อีเมล์ : psg_gondola@hotmail.com
เว็บไซต์ : phongsuwangondola.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.gondolaphongsuwan.com

บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) จำกัด

 

บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) จำกัด

              บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ธุรกิจคือให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าพร้อมบริการขนส่งติดตั้งรื้อถอนและบริการอื่นๆ โดยมีโอกาสให้บริการลูกค้ามาหลายโครงการ เช่น ตึกอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือแม้กระทั่งตึกสูงตามหัวเมืองใหญ่ในเมืองไทย หลักในการทำงานด้านนี้ทางบริษัทฯ ยึดมั่นในความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการใช้งานเป็นอย่างแรกในการให้บริการลูกค้า โดยผู้บริหารฝ่ายช่าง คือ นายสมพงษ์ ช่างแสง ผู้คว่ำวอดเรื่องงานกระเช้าไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปีแล้ว และได้ผ่านการแก้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการมาตลอด และทางบริษัทฯ ก็มีทีมวิศวกรเป็นที่ปรึกษาและให้ความรับรองมาตรฐาน ตามหลักการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นแต่ละโครงการ บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทุกๆ ท่านตลอดไป

 


สนใจสินค้าติดต่อได้ที่
20/3 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร : +662 346 1203-4, +668 9893 4198
แฟ็กซ์ : +662 346 1204
อีเมล์ ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า : psg_gondola@hotmail.com
เว็บไซต์ : phongsuwangondola.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.gondolaphongsuwan.com

บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) จำกัด

 

บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ(ไทย) จำกัด

              บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ธุรกิจคือให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าพร้อมบริการขนส่งติดตั้งรื้อถอนและบริการอื่นๆ โดยมีโอกาสให้บริการลูกค้ามาหลายโครงการ เช่น ตึกอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือแม้กระทั่งตึกสูงตามหัวเมืองใหญ่ในเมืองไทย หลักในการทำงานด้านนี้ทางบริษัทฯ ยึดมั่นในความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการใช้งานเป็นอย่างแรกในการให้บริการลูกค้า โดยผู้บริหารฝ่ายช่าง คือ นายสมพงษ์ ช่างแสง ผู้คว่ำวอดเรื่องงานกระเช้าไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปีแล้ว และได้ผ่านการแก้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการมาตลอด และทางบริษัทฯ ก็มีทีมวิศวกรเป็นที่ปรึกษาและให้ความรับรองมาตรฐาน ตามหลักการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นแต่ละโครงการ บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทุกๆ ท่านตลอดไป

 


สนใจสินค้าติดต่อได้ที่
20/3 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร : +662 ให้เช่าทาวเวอร์เครน 346 1203-4, +668 9893 4198
แฟ็กซ์ : +662 346 1204
อีเมล์ : psg_gondola@hotmail.com
เว็บไซต์ : phongsuwangondola.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.gondolaphongsuwan.com

ทำความเข้าใจก่อนเลือกซื้อสายพานลำเลียง PU และสายพานลำเลียง PVC

บริษัท ซุปเปอร์ เบลท์ติ้ง คอนเวเยอร์ จำกัด


        จำหน่ายสายพานลำเลียง ออกแบบระบบออโตเมชั่น รับตัดต่อสายพานลำเลียง รับซ่อมสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงแบบโซ่รางลำเลียง สายพานลำเลียงพียู วางระบบออโตเมชั่น สายพานขนาดเล็ก สายพานลำเลียงพลาสติกแบบโมดูลาร์ สายพานลำเลียงชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

ความรู้เบื้องต้นที่ควรรู้สำหรับสายพานลำเลียง PU และ สายพานลำเลียง PVC
1. สายพาน PVC และ สายพาน PU เป็นสายพานชนิด เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)  ประเภทสายพานลำเลียง (Conveyor Belt) ใช้ในการลำเลียงขนาดเบา
2. โครงสร้างของสายพาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
     - ส่วนที่เป็นเส้นใย ทำหน้าที่รับแรงดึง ถ้าเปรียบกับสายพานยางดำจะเรียกว่า ชั้นผ้าใบ
     - ส่วนที่เป็นผิวสายพาน Top and Bottom Cover (บนและล่าง) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเส้นใยไม่ให้เสียหาย และทำหน้าที่ ในการลำเลียงวัสดุด้วย
     - ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวยึดระหว่างส่วนที่เป็นเส้นใย กับเส้นใย และยึดกับส่วนที่เป็นผิวของสายพาน
3. สารที่ใช้เคลือบผิวสายพาน มีหลายชนิด ประกอบด้วย PVC ,PU ,SER ,NR ,Silicone ,PO ,PE ,SI
ซึ่งสามารถอธิบายคุณสมบัติเบื้องต้นของสารเคลือบผิวสายพานได้ดังนี้
     - PVC ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป
     - PU ทนสารเคมี ทนความร้อน ทนการเสียดสี ใช้งานหนักกว่าสายพาน PVC ใช้ในโรงงานเชือกไนล่อน โครงงานผลิตภัณฑ์ไม้
     - SBR การใช้งานจะใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ ทนต่อน้ำมันเบรคและทนต่อการสึกหรอ ต้านทานไฟฟ้า ใช้ในโรงงานทั่วไป
     - NBR ทนน้ำมันประเภทปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันพืช ยกเว้น น้ำมันเชื้อเพลิง ทนสารเคมี ทนการเสียสี ทนร้อน ใช้ในโรงงานทอผ้า ฟอกย้อม โรงงานสังกะสี โรงงานกระดาษ โรงพิมพ์
     - BR ทนการสึกหรอ และมีการกระเด้งตัวดี
     - CR ทนไฟ ทนร้อน ทนน้ำมัน และทนต่อสภาพภูมิอากาศทั่วไป รวมไปถึงทนต่อกรดต่างๆ ใช้ในโรงงานเหล็ก โรงงานกระจก โรงงานสังกะสี ไม้อัด โรงงานเคลือบขัดเงา
     - EPDM ทนต่ออุณหภูมิค่อนข้างสูงถึง 150 °C และทนกรดด่าง
     - NR ทนต่อการเสียดสี และแรงกดอัดได้ดี ใช้ในโรงงานทอผ้า โรงงานกล่องกระดาษ และโรงงานทั่วไป
     - SI (Silicone) สามารถทนร้อนได้ถึง 380 °C ผิวลื่นใช้ในโรงงาน โรงเหล็ก เคลือบผิว โรงงานพลาสติก โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า

 

ข้อเปรียบเทียบสายพาน PVC สายพานลำเลียงแบบโซ่รางลำเลียง และ PU

สายพานลำเลียงพียู (PU Conveyor Belt)


             สายพานลำเลียง ประเภท PU, PVC เป็นระบบลำเลียงวัสดุบนสายพานโดยให้วัสดุอยู่บนสายพาน สายพานจะพาวัสดุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถปรับระดับความเร็วการไหลเพื่อให้วัสดุไหลไปข้างหน้า เหมาะสำหรับการลำเลียงโดยอัตโนมัติ ข้อดี คือ ขนย้ายวัสดุหรือจัดลำเลียงง่าย สะดวก ติดตั้ง สามารถปรับแต่งระดับความสูงได้ การออกแบบสามารถคำนวณจากขนาดหรือวัสดุสินค้าและพื้นที่ในการจัดวางของโรงงานได้

 

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
https://conveyorsystems.brandexdirectory.com
หมวดหมู่จากเว็บไซต์ https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15